Gaeilge Resources

Caint agus cómhrá

Bí ag caint as Gaeilge chomh minic as is féidir!

Try to incorporate Irish into daily activities. As well as cartoons on TG4, children can play games such as “I spy” (Feicim le mo shúilín) as Gaeilge and perhaps put labels (lipéid) on items around the house. There are some useful websites online to support the learning of Irish (mar shampla Duo Lingo agus Seomra Ranga).

Áiseanna Gaeilge ar líne:

Symbaloo List of Gaeilge Web Sites

Symbaloo: Gaeilge Websites

Léitheoireacht: Séideán Sí (gach leibhéal)

https://www.seideansi.ie/aiseanna-eile.php

Teanga ó Bhéal: Scéal an Lae – TG4

1st – 6th Class

Short stories i nGaeilge read aloud online. Perfect for first – 6th classes i Scoil T2 or rang ar bith i Scoil T1.

https://www.youtube.com/results?search_query=Sc%C3%A9al+an+laeLink to the website

Teanga ó Bhéal: Soundcloud – An Gúm

Soundcloud – Irish language stories read aloud online/ scéalta i nGaeilge  ón nGúm

https://soundcloud.com/search?q=An%20G%C3%BAm

Irish songs online / Amhráin i nGaeilge ar líne

Anam an Amhrán – Youtube

https://www.youtube.com/results?search_query=Anam+an+Amhr%C3%A1n

Tg Lurgan  https://www.youtube.com/user/tglurgan   

Irish audiobooks online:  https://soundcloud.com/forasnagaeilge/sets/an-gum-1